Zarezerwuj swoją wizytę

Opieka NFZ

Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie

Opieka NFZ

ŚWIADCZENIA w ramach NFZ

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach świadczeń gwarantowanych:

1. „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). W przypadku dorosłych jest to tzw. kompozytowy materiał chemoutwardzalny. W przypadku dzieci do 18 r.ż. jest to szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy. W pozostałych zębach przysługują plomby szare – amalgamatowe.

2. Leczenie kanałowe – osobom dorosłym przysługuje leczenie kanałowe od kła do kła (3-3). Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.

3. Proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy. Świadczenia protetyczne przysługują 1 raz na 5 lat. Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na 2 lata. WAŻNE! Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

4. Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

NAGŁY PRZYPADEK,  A NASZA PRZYCHODNIA JEST JUŻ NIECZYNNA

DYŻUR STANY NAGŁE

Całodobowe świadczenia stomatologiczne dla osób w izolacji/na kwarantannie
Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora

02-781 Warszawa, ul. Roentgena 46 lok. U10, tel. 22 270 30 63; 22 270 30 61
26-617 Radom, ul. Królewska 15a, tel. 48 670 04 12